Đang xử lý.....

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ WEBSITE

Đơn vị thực hiện

: Công ty Cổ phần NETSMART và Các chi nhánh

Địa điểm

: Tầng 5, tòa nhà 46A, Ngõ 120 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Người ban hành

: Mr. NGẠC AN DƯƠNG

Điện thoại liên hệ

: 024 357 37747

: 0936380066

Áp dụng

: Công ty Cổ phần NETSMART và các đơn vị thành viên

Về việc

: Quy định chung trên WEBSITE công ty tại địa chỉ netsmart.vn

Thời hạn áp dụng

: kể từ 1 tháng 10 năm 2024 đến khi có văn bản thay thế hoặc có bảng nội quy, quy chế, quy trình mới ban hành

Số văn bản

: 2023091602/ NETSMART-QĐ

Ngày ký văn bản

: 16 tháng 09 năm 2023

 

Đơn vị thực hiện    : Công ty Cổ phần NETSMART và Các chi nhánh
Địa điểm    : Tầng 5, tòa nhà 46A, Ngõ 120 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Người ban hành    : Mr. NGẠC AN DƯƠNG
Điện thoại liên hệ    : 024 357 37747
                                 : 0936380066
Áp dụng    : Công ty Cổ phần NETSMART và các đơn vị thành viên
Về việc    : Quy định chung trên WEBSITE công ty tại địa chỉ netsmart.vn
Thời hạn áp dụng    : kể từ 1 tháng 10 năm 2024 đến khi có văn bản thay thế hoặc có bảng nội quy, quy chế, quy trình mới ban hành
Số văn bản    : 2023091602/ NETSMART-QĐ
Ngày ký văn bản    : 16 tháng 09 năm 2023

-    Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần NETSMART phát hành 1 tháng 09 năm 2022 lần thứ 2
-    Căn cứ vào quyền hạn của tổng giám đốc.
-    Công ty cổ phần NETSMART ban hành Quy định chung về WEBSITE của công ty cổ phần NETSMART như sau:

CHƯƠNG 1:    QUY ĐỊNH CHUNG
ĐIỀU 01:    PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1.    Nội dung quy định.
Quy định này quy định chung về chính sách, nội dung, quản lý Cổng thông tin điện tử của công ty NETSMART tại địa chỉ https://www.netsmart.vn
2.    Đối tượng áp dụng
Các nhân viên của công ty cổ phần NETSMART trực tiếp tham gia quản lý, sử dụng thông tin trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ trên.
Các khách hàng sử dụng dịch vụ, thông tin trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ trên.
Quy định thay thế cho toàn bộ các quyết định, quy trình quản lý khách hàng trước đây.
ĐIỀU 02:    NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NETSMART
1.    Tuân thủ hiến pháp, pháp luật hiện hành
2.    Tuân thủ các quy định tại Điều 36 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, thông tư 47/2014/TT-BCT và các văn bản liên quan đến thương mại điện tử hiện hành.
3.    Các nội dung đưa lên WEBSITE chỉ liên quan đến sản phẩm, công nghệ công ty cổ phần NETSMART đang hoạt động kinh doanh theo giấy đăng ký kinh doanh được cấp gần nhất, và các hoạt động do công ty tổ chức.
4.    Các đơn vị cá nhân hoặc tổ chức khi sử dụng các thông tin trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ netsmart.vn phải được sự đồng ý của công ty cổ phần NETSMART bằng văn bản.
5.    Giá bán lẻ sản phẩm do hãng cung cấp tại WEBSITE của Công ty NETSMART chỉ là thông tin tham khảo, NETSMART không đồng ý các đơn vị, tổ chức lấy giá trên làm các căn cứ định giá dưới bất cứ hình thức nào, và không chịu trách nhiệm trước pháp luật.
6.    Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định.
7.    WEBSITE của công ty NETSMART không sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, sử dụng tính năng gửi đơn đặt hàng, đơn đặt hàng này chỉ có tính thông báo cho Công ty Cổ phần NETSMART biết khách hàng có yêu cầu mua hàng, bên công ty cổ phần NETSMART sẽ cử cán bộ kinh doanh liên hệ trực tiếp với khách hàng, chốt các điều khoản về đơn hàng và ký kết hợp đồng.
8.    Khách hàng khi tiến hành giao dịch đặt hàng thông qua WEBSITE thương mại điện tử của NETSMART cần đọc kỹ các điều kiện và chính sách của công ty Cổ phần NETSMART được công bố trên WEBSITE.
ĐIỀU 03:    CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM
1.    Sử dụng WEBSITE của công ty đăng các bài viết vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm bản quyền tác giả.
2.    Mua bán, cung cấp thông tin khách hàng trên WEBSITE cho các đơn vị tổ chức bên ngoài công ty.
CHƯƠNG 2:    TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ĐIỀU 04:    TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, ra các quyết định về việc thực hiện quản lý nội dung cũng như các quy định, quy trình trên WEBSITE.
ĐIỀU 05:    TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ
1.    Các nhân viên trực tiếp quản lý khách hàng trên WEBSITE phải thực hiện công việc chăm sóc khách hàng, đơn hàng với thời gian nhanh nhất, thái độ phục vụ văn minh lịch sự, giải thích cặn kẽ cho khách hàng về sản phẩm, các chính sách mua hàng của công ty.
2.    Nhân viên quản lý nội dung trên WEBsite phải cập nhật nội dung kịp thời, chính xác, đảm bảo các thông tin không vi phạm pháp luật hiện hành của nhà nước.
3.    Các nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành phải trả lời và thực hiện các công việc hỗ trợ khách hàng nhanh nhất có thể với thái độ văn minh, lịch sự.
4.    Ban quản lý nội dung và quản trị WEBSITE phải luôn đảm bảo WEBSITE hoạt động ổn định, an toàn và bảo mật
5.    Toàn thể nhân viên công ty và các đơn vị thành viên có trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế này.
CHƯƠNG 3:    ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, đề nghị phản ảnh kịp thời về công ty theo thông tin liên lạc trên WEBSITE.

Gửi đến:

Hành chính công ty để lưu

Trên hệ thống thông tin của công ty

Trên WEBsite của công ty

                                                               CÔNG TY CỔ PHẦN NETSMART

                                                                              TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                            NGẠC AN DƯƠNG