Đang xử lý.....
Bộ lọc sản phẩm
COMMSCOPE
[24 sản phẩm]

Dây nhẩy đồng COMMSCOPE NetConnect® , Category 6, 4pair, Stranded U/UTP, CM, Yellow, 10 f

Chi tiết sản phẩm...

Dây nhẩy đồng COMMSCOPE NetConnect® , Category 6, 4pair, Stranded U/UTP, CM, Red, 10 ft 

Chi tiết sản phẩm...

Dây nhẩy đồng COMMSCOPE NetConnect® , Category 6, 4pair, Stranded U/UTP, CM, Blue, 10 ft 

Chi tiết sản phẩm...

Dây nhẩy đồng COMMSCOPE NetConnect® , Category 6, 4pair, Stranded U/UTP, CM, Yellow, 7 ft

Chi tiết sản phẩm...

Dây nhẩy đồng COMMSCOPE NetConnect® , Category 6, 4pair, Stranded U/UTP, CM, Red, 7 ft 

Chi tiết sản phẩm...

Dây nhẩy đồng COMMSCOPE NetConnect® , Category 6, 4pair, Stranded U/UTP, CM, Blue, 7 ft 

Chi tiết sản phẩm...

Dây nhẩy đồng COMMSCOPE NetConnect® , Category 6, 4pair, Stranded U/UTP, CM, Yellow, 5 ft 

Chi tiết sản phẩm...

Dây nhẩy đồng COMMSCOPE NetConnect® , Category 6, 4pair, Stranded U/UTP, CM, Red, 5 ft 

Chi tiết sản phẩm...

Dây nhẩy đồng COMMSCOPE NetConnect® , Category 6, 4pair, Stranded U/UTP, CM, Blue, 5 ft 

Chi tiết sản phẩm...

Ổ cắm mạng COMMSCOPEUTP, Cat.5e, T568A/T568B, 110 SL, RJ45, màu đen 

Chi tiết sản phẩm...

Ổ cắm mạng COMMSCOPE UTP, Cat.6, T568A/T568B, RJ45, màu đen 

Chi tiết sản phẩm...

Thanh đấu nối COMMSCOPE UTP, SL, DDM, 48 cổng, 2U, rỗng, thẳng 

Chi tiết sản phẩm...